۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر
شهرداران پیشین


لیست شهرداران شهریار ازبدوتاسیس


آقایان ایزدیار واشرفی اصفهانی بعنوان بخشداروکفیل شهرداری اززمان تاسیس 1331 تا 1334
آقای عباسعلی احمدوزیری انتخاب اولین شهردارازطرف وزارت کشور 1334 تا 1336
آقای عباس اخباری شهردارمنتخب انجمن شهرشهریار 1336 تا 1341
آقای سیدتقی هاشمی سال 1341
آقای رضائی سالهای 1341تا1342
آقای حسین اخباری سالهای 1342تا1346
آقای ایرج سعیدی سال 1346
آقای قاضی نور بخشداروسرپرست شهرداری سال 1346
آقای محمدتقی وصف نوری سالهای 1347تا1348
آقای کاظم متولی سالاهای 1348تا1349
آقای پرویز آرین نژاد سالهای 1349تا1353
آقای سیدعبداله عظیمی سالهای 1353تا1355
آقای عباس عباس نژاد سالهای 1355تا1357
آقای محمدهادی زاده سال1357
آقای غلام عباس شمس سال1358تا1360
آقای محمودگچکاران سالهای 1360تا1361
آقای سلیمان طهماسبی سالهای 1361تا1365
آقای سیدمحمودمحمودیه بخشداروسرپرست شهرداری سالهای 1365تا1366
(
آقای داود موثقی سال1366 (مدتی کوتاه
آقای علیرضا رضاپور سالهای 1366تا1368
آقای علی هوسی سالهای 1368تا1370
آقای حسین یاسمی زاده سالهای 1370تا1374
آقای مصطفی وحیدزاده سالهای 1374تا1378
آقای حسین معصومی سرپرست شهرداری شهریار
آقای رنجبر(اولین شهردارمنتخب ازسوی اولین دوره شورای اسلامی شهرشهریار) سالهای 1378تا1379
آقای حسین یداللهی سرپرست شهرداری سال1379
آقای حسن قاسمی نیا سرپرست شهرداری سالهای 1379تا1380
آقای موسی هاشمی سالهای 1380تا1382
آقای علیرضا شهلی (شهردارمنتخب ازسوی دومین دوره شورای اسلامی شهرشهریار) سالهای 1382تا نیمه اول 1385
آقای مهندس سعیدحسینی ازنیمه دوم 1385 تا اول مهر 1392
آقای مهندس علی اکبر اسماعیل آبادی از اول مهر تاپایان آذر1392
آقای مهندس مسعود رهنما از اول دیماه 1392 تا مرداد ماه 1396

آقای مهندس احسان درخشان نسب از شهریور ماه سال 1396 تا مرداد ماه 1398

آقای مهندس حجت علی بابایی از مرداد ماه 1398تا بهمن ماه 1398

آقای مهندس بهروز کاویانی بهمن ماه 1398 تا مرداد ماه 1400

آقای یاسر حیدریان مردادماه 1400تا مهرماه 1400 

تاریخ به روز رسانی: 1400/07/06
تعداد بازدید: 28493
Powered by DorsaPortal